Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia   publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na „Budowę odnawialnych......

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika”. SIWZ Treść ogłoszenia 16.08.2017 – Informacja z otwarcia ofert 25.08.2017:...

Czytaj więcej

/*wysuwany facebook*/