Wymiana sieci wodociągowej na ul. Osiedleńczej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że od 16 kwietnia 2018 r. przystąpi do wymiany wyeksploatowanej  sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy działki drogowej) na ul. Osiedleńczej w Żórawinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości ok. 750 m. Wszelkie......

Czytaj więcej

/*wysuwany facebook*/