Realizacja instalacji fotowoltaicznych

W dniu wczorajszym zostały uruchomione pierwsze instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz......

Czytaj więcej

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej, tranzytowej Mnichowice – Turów

Zakończono prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb. Sieć tranzytowa spina istniejący wodociąg  de 160 PEHD w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie. Wykonana sieć wodociągowa, tranzytowa spina istniejące sieci i poprawienia pracę sieci wodociągowych poprzez zwiększenie......

Czytaj więcej

/*wysuwany facebook*/