O nas

onas

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Siedziba zakładu mieści się w Węgrach na ulicy Młyńskiej 9.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb prawie 10 tyś. mieszkańców jak również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie działania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy swoje usługi na rozległym terenie, obejmującym 36 wsi.
W swoich codziennych działaniach jak również w inwestycjach, Zakład inwestuje w swój rozwój, traktując wszystkich mieszkańców jednakowo.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się znacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym, wzroście sprzedaży wody i ścieków. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji.

Odbiorcy wody wyposażeni są w ponad 4000 szt. wodomierzy eksploatowanych przez Zakład.
Zakład eksploatuje ponad 150 km rozdzielczej sieci wodociągowej i około 30 km sieci kanalizacyjnej.

Wśród ujęć wody występują ujęcia podziemne, które eksploatowane są przez 12 studni głębinowych. Woda uzdatniana jest w 6 stacjach. Trzy spośród nich to wysokowydajne zakłady uzdatniania w Żórawinie, Bratowicach i w Węgrach. Pozostałe, to mniejsze stacje uzdatniania położone w Żernikach Wlk., Starym Śleszowie i w Jaksonowie.

/*wysuwany facebook*/