Misja i wizja

MISJA GZGK W ŻÓRAWINIE
Misja powinna pełnić funkcję motywacyjną do dalszego działania. Problem zwiększenia ilości wody w sieci Zakład ma już za sobą. Minęły już problemy z obecnością wody w kranie klienta. Ale czy jej jakość jest taka jak na wyjściu z zakładu uzdatniania? Czy nasze wszystkie sieci kanalizacyjne są szczelne?
Uwzględniając współczesne oczekiwanie naszych klientów proponuję następujące brzmienia misji:

”Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki”

 

WIZJA GZGK W ŻÓRAWINIE
Wizja to przyszłościowy obraz naszego Zakładu oraz jego miejsce i rola w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. To idea, która łączy interesy organizacji z jej kulturą organizacyjną z uwzględnieniem wypracowanej już misji.

„Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów”
/*wysuwany facebook*/