AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE

Nowa zamiatarka

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie systematycznie powiększa swoją bazę sprzętową. W ostatnim czasie Zakład zakupił zamiatarkę uliczną, która pracuje już na ciągach komunikacyjnych w naszej gminie.

0 komentarzy

Wymiana sieci wodociągowej na ul. Osiedleńczej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zakończył wymianę sieci wodociągowej na ul. Osiedleńczej w Żórawinie wraz z montażem nowych hydrantów przeciwpożarowych. Kolejnym etapem będzie podłączanie poszczególnych odbiorców usług do nowej sieci wodociągowej, wymiana przyłączy będzie realizowana od sieci wodociągowej do granicy działki drogowej. W związku z powyższym począwszy od przyszłego tygodnia mogą nastąpić…

0 komentarzy

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz. 328 z późn. zm.) od 2018 r. nowe taryfy opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdza organ regulacyjny- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w miejsce dotychczasowej  Rady…

0 komentarzy

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Drodzy Mieszkańcy, w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów…

0 komentarzy

Poszukujemy pracownika utrzymania zieleni

Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisku PRACOWNIK ZIELENI. Do obowiązków zatrudnionych będzie należało dbanie o obszary zielone na terenie naszej gminy. Od kandydatów oczekujemy umiejętności posługiwania się kosą spalinową, kosiarką, dmuchawą, łopatą, grabiami oraz pozostałymi sprzętami ogrodniczymi.  Do współpracy zapraszamy również studentów, dajemy możliwość pracy w wybranych dniach tygodnia. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu…

0 komentarzy

Wymiana sieci wodociągowej na ul. Osiedleńczej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że od 16 kwietnia 2018 r. przystąpi do wymiany wyeksploatowanej  sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy działki drogowej) na ul. Osiedleńczej w Żórawinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości ok. 750 m. Wszelkie…

0 komentarzy

WYNAJEM I SERWIS TOALET SANITARNYCH TOI TOI

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu oraz przepisom w tym zakresie, prowadzimy wynajem toalet przenośnych: WYNAJEM I SERWIS TOALET SANITARNYCH

0 komentarzy

Płukanie sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje wszystkich odbiorców wody, że w dniach 16 – 28 kwietnia 2018r. odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej wraz z przeglądem hydrantów ppoż na terenie gminy. GZGK zwraca się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia…

0 komentarzy

Życzenia Wielkanocne

0 komentarzy

System powiadomień SMS

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przystąpił do  gminnego informatora sms-owego. Chcąc otrzymywać SMS-em informację o awariach i pracach na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wystarczy zarejestrować się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS. Więcej informacji oraz opis rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Żórawina: lub bezpośrednio na stronie bezpłatnego systemu informacji mieszkańców SISMS:   ULOTKA INFORMACYJNA…

0 komentarzy
/*wysuwany facebook*/