AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE

Dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na dostawę piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki…

0 komentarzy

Kierowca operator wozu asenizacyjnego.

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: Kierowca operator wozu asenizacyjnego. Miejsce pracy: Gmina Żórawina. Wymagania: Zawód – doświadczenie zawodowe: Kierowca samochodu ciężarowego, Poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. C, kurs na przewóz rzeczy, aktualne badania lekarskie. Inne wymagania: znajomość mechaniki, obsługi pojazdów samochodowych, mile widziane doświadczenie zawodowe. Wybrana…

0 komentarzy

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem !

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przypomina swoim Klientom o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur. Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”. W związku z nadchodzącą zimą nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić…

0 komentarzy

12 listopada 2018 roku biuro Zakładu nieczynne

12 listopada 2018 roku został ogłoszony świętem państwowym i dniem wolnym pod pracy. W związku z powyższym informujemy, iż w ten dzień biuro Zakładu będzie nieczynne.

0 komentarzy

Nabór na stanowisko: technolog oczyszczalni ścieków

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE Ogłasza nabór na stanowisko: technolog oczyszczalni ścieków. Miejsce pracy: gmina Żórawina Opis stanowiska Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego, Zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni, Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków, Nadzór nad…

0 komentarzy

02.11.2018 Biuro Zakładu GZGK nieczynne

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 02.11.2018r. siedziba Zakładu jest nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek 5.11.2018r.

0 komentarzy

Nabór na wolne stanowisko: konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE Ogłasza nabór na wolne stanowisko: konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Miejsce pracy: gmina Żórawina Zakres obowiązków: Wykonanie i obsługa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych wraz z urządzeniami na terenie gminy Żórawina zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami i poleceniami przełożonych; Sprawowanie nadzoru i wykonywanie odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych….

0 komentarzy

Poszukujemy kandydatów do pracy przy pogotowiu zimowym.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poszukuje osób do pracy przy pogotowiu zimowym. Praca polega na odśnieżaniu i posypywaniu chodników na terenie gminy. Wymagania: • dyspozycyjność 24h/dobę, • chęć do pracy, • sumienność i rzetelność, • punktualność, • uczciwość, • niezbędne narzędzia pracy. Oferta: • praca w oparciu o umowę zlecenie, • atrakcyjne wynagrodzenie, • praca sezonowa, • praca uzależniona od pogody, • praca w od grudnia do…

0 komentarzy

Realizacja instalacji fotowoltaicznych

W dniu wczorajszym zostały uruchomione pierwsze instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz…

0 komentarzy

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej, tranzytowej Mnichowice – Turów

Zakończono prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb. Sieć tranzytowa spina istniejący wodociąg  de 160 PEHD w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie. Wykonana sieć wodociągowa, tranzytowa spina istniejące sieci i poprawienia pracę sieci wodociągowych poprzez zwiększenie…

0 komentarzy
/*wysuwany facebook*/