AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE

Realizacja instalacji fotowoltaicznych

W dniu wczorajszym zostały uruchomione pierwsze instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz…

0 komentarzy

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej, tranzytowej Mnichowice – Turów

Zakończono prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb. Sieć tranzytowa spina istniejący wodociąg  de 160 PEHD w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie. Wykonana sieć wodociągowa, tranzytowa spina istniejące sieci i poprawienia pracę sieci wodociągowych poprzez zwiększenie…

0 komentarzy

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Żórawinie

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że w dniu 11.10.2018 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina. Zadanie obejmuje budowę ok. 3 540,5 m sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z urządzeniami w miejscowości Żórawina. Projektowane obiekty mają na celu zebranie ścieków bytowo gospodarczych z zabudowań położonych przy ul.: Transportowej,…

0 komentarzy

Zbiorniki bezodpływowe

Przypominamy, iż mogą Państwo skorzystać z oferty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie dotyczącej montażu zbiorników bezodpływowych. W zeszłym tygodniu zamontowaliśmy już trzydziesty zbiornik od wprowadzenia oferty. Zakład oferuje kompleksową usługę od projektu poprzez wkopanie i podłączenie zbiornika. Serdecznie zapraszamy!  

0 komentarzy

Modernizacja stacji III stopnia podnoszącej ciśnienie wody dla mieszkańców Mędłowa i Suchego Dworu

W dniu 10 września 2018 roku zakończyła się modernizacja stacji III stopnia podnoszącej ciśnienie wody dla mieszkańców Mędłowa i Suchego Dworu. Nowy zestaw pomp sieciowych pozwala na dostarczenie trzykrotnie większej ilości wody niż dotychczasowy, oraz pozwala na zwiększenie ciśnienia. Obecna jego wydajność wynosi 30m3/h przy ciśnieniu 4,5 bar. Zestaw jest przygotowany do dalszej rozbudowy poprzez…

0 komentarzy

Obsługa płatności bezgotówkowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do programu Polska Bezgotówkowa. Dzięki temu można w siedzibie Zakładu w Węgrach ul. Młyńska 9 płacić za wodę, ścieki oraz usługi wykonywane przez Zakład za pomocą kart płatniczych, telefonu lub BLIKIEM nie ponosząc kosztów za prowizję od transakcji. 

0 komentarzy

SUW ŻÓRAWINA – MODERNIZACJA POMP GŁĘBINOWYCH

W dniu 30.08.2018 r. pracownicy zakładu zakończyli drugi etap modernizacji ujęć wód głębinowych na terenie stacji uzdatniania wody w Żórawinie. Prace polegały na montażu nowych pomp głębinowych i wymianie rur doprowadzających wodę na powierzchnię (ze stali na PEHD). Wydajność nowych pomp pozwoliła na zwiększenie możliwości produkowania wody przeznaczonej do spożycia dla wszystkich miejscowości obsługiwanych przez…

0 komentarzy

Budowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Mnichowice – Turów

Rozpoczęto prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb. Sieć tranzytowa spinać będzie istniejący wodociąg  de 160 PCV w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie. Wykonywana sieć wodociągowa, tranzytowa ma za zadanie spięcia istniejących sieci w celu poprawienia…

0 komentarzy

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina”.

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków”  w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej), polegające na budowie…

0 komentarzy

Nowa zamiatarka

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie systematycznie powiększa swoją bazę sprzętową. W ostatnim czasie Zakład zakupił zamiatarkę uliczną, która pracuje już na ciągach komunikacyjnych w naszej gminie.

0 komentarzy
/*wysuwany facebook*/