AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE

Wymiana sieci wodociągowej na ul. Osiedleńczej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że od 16 kwietnia 2018 r. przystąpi do wymiany wyeksploatowanej  sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy działki drogowej) na ul. Osiedleńczej w Żórawinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości ok. 750 m. Wszelkie…

0 komentarzy

WYNAJEM I SERWIS TOALET SANITARNYCH TOI TOI

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu oraz przepisom w tym zakresie, prowadzimy wynajem toalet przenośnych: WYNAJEM I SERWIS TOALET SANITARNYCH

0 komentarzy

Płukanie sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje wszystkich odbiorców wody, że w dniach 16 – 28 kwietnia 2018r. odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej wraz z przeglądem hydrantów ppoż na terenie gminy. GZGK zwraca się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia…

0 komentarzy

Życzenia Wielkanocne

0 komentarzy

System powiadomień SMS

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przystąpił do  gminnego informatora sms-owego. Chcąc otrzymywać SMS-em informację o awariach i pracach na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wystarczy zarejestrować się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS. Więcej informacji oraz opis rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Żórawina: lub bezpośrednio na stronie bezpłatnego systemu informacji mieszkańców SISMS:   ULOTKA INFORMACYJNA…

0 komentarzy

PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych…

0 komentarzy

Nowe godziny pracy biura GZGK

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zostają zmienione godziny pracy biura Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach ul. Młyńska 9. Biuro Obsługi Klienta będzie pracowało w następujących godzinach: poniedziałek – czwartek – od godz. 7:15 do godz. 15:30 piątek – 7:15 do godz. 14:15

0 komentarzy

Zamknięte Biuro Obsługi Klientów

Informujemy, że ze względu na prace energetyczne i brak prądu w dniu 6 września 2017 roku Biura Gminnego Zakładu Gospodarni Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach ul. Młyńska 9  będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

0 komentarzy

Ceny wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 0720/24/2017 od dnia 1 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie stawki wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną. Zarządzenie 0720 24 2017 Załącznik Nr1do zarządzenia 0720 24 2017

0 komentarzy

Modernizacja pomp sieciowych

Informujemy, że zakończyliśmy wymianę pomp sieciowych na stacji uzdatniania wody w Żórawinie. Nowe pompy tłoczą wodę w większej ilości i pod większym ciśnieniem dla następujących miejscowości: Karwiany, Komorowice, osiedle Gencz, Szukalice, Rzeplin, „nowa” część Żórawiny, Galowice i Wilczków.

0 komentarzy
/*wysuwany facebook*/