AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE

Zamknięte Biuro Obsługi Klientów

Informujemy, że ze względu na prace energetyczne i brak prądu w dniu 6 września 2017 roku Biura Gminnego Zakładu Gospodarni Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach ul. Młyńska 9  będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

0 komentarzy

Ceny wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 0720/24/2017 od dnia 1 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie stawki wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną. Zarządzenie 0720 24 2017 Załącznik Nr1do zarządzenia 0720 24 2017

0 komentarzy

Modernizacja pomp sieciowych

Informujemy, że zakończyliśmy wymianę pomp sieciowych na stacji uzdatniania wody w Żórawinie. Nowe pompy tłoczą wodę w większej ilości i pod większym ciśnieniem dla następujących miejscowości: Karwiany, Komorowice, osiedle Gencz, Szukalice, Rzeplin, „nowa” część Żórawiny, Galowice i Wilczków.

0 komentarzy

Zamknięte Biuro Obsługi Klientów

Informujemy, że w dniach 6-7 lipca 2017 roku Biuro Gminnego Zakładu Gospodarni Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach ul. Młyńska 9  będzie nieczynne. W/w okresie przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne sieci teleinformatycznej. Za utrudnienia przepraszamy.

0 komentarzy

Prośba do mieszkańców Karwian i Komorowic

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Karwian i Komorowic o zwrócenie uwagi na studzienki kanalizacyjne. W ostatnim czasie już dwukrotnie doszło do aktu wandalizmu. Studzienki rewizyjne są niszczone, a do kanalizacji wrzucane są elementy drogowe – kostki betonowe! Takie działania nie tylko niszczą infrastrukturę, ale są zagrożeniem dla zdrowia i życia! Bardzo prosimy w przypadku…

0 komentarzy

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Śleszowie

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2017 r. zakończono kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Starym Śleszowie. Zakres prac obejmował modernizację ciągu technologicznego instalacji filtrów ciśnieniowych. W związku z przeprowadzonymi pracami dokonano wymiany i podłączenia 2 filtrów służących do uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej instalacji rurociągów doprowadzających i odprowadzających wodę z filtrów. Całość nowej…

0 komentarzy

Prośba do mieszkańców Gminy Żórawina

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Żórawina o racjonalne korzystanie z wody. Dotyczy to szczególnie nawadniania ogródków, mycia samochodów. Wysoka temperatura oraz brak opadów, które wystąpiły po bezśnieżnej zimie spowodowały, że doświadczamy suszy. Szczególnie widać to w naszych ogrodach i na polach. Próbujemy temu przeciwdziałać, jednak podlewanie jest tylko działaniem doraźnym, mało skutecznym, które…

0 komentarzy

Wozy asenizacyjne

Z przyjemnością informujemy naszych Klientów, że park maszyn GZGK powiększył się o dwa wozy asenizacyjne do wywozu nieczystości ciekłych z szamb. Dzięki temu zmniejszy się czas oczekiwania na realizację zleceń.

0 komentarzy

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza nabór na stanowisko „referent ds. obsługi klienta” w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, – w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo. Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: Kandydat/ka jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Kandydat/ka…

0 komentarzy

Ogłoszenie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie uchwały Nr XXXI/180/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żórawina, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina, zatwierdzonych uchwałą Nr XIX/96/16 Rady Gminy Żórawina z dnia 1 marca 2016 roku w  sprawie…

0 komentarzy
/*wysuwany facebook*/