ODCZYTY WODOMIERZY


Odczyty wodomierzy dokonywane przez pracowników Zakładu:

  • gospodarstwa domowe, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

    (grupa I) – cykl dwumiesięczny

  • podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Żórawina (grupa II) – cykl jednomiesięczny

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu Inkasent zostawi stosowne powiadomienie.

powiadomienie-odczyt

Informację o stanie wodomierza można przekazać pracownikom Zakładu pod nr:

71 31 65 116 wew. 23

71 31 65 116 wew. 24

lub meilowo:

ibok@wodociagizorawina.pl

bok@wodociagizorawina.pl

/*wysuwany facebook*/