BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY

Zakład wykonuje budowy sieci i przyłączy zarówno wodociągowych jak i kanalizacyjnych na potrzeby własne i zlecenia od inwestorów zewnętrznych.

Zdjęcie użytkownika Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie.

/*wysuwany facebook*/