12 listopada 2018 roku został ogłoszony świętem państwowym i dniem wolnym pod pracy.

W związku z powyższym informujemy, iż w ten dzień biuro Zakładu będzie nieczynne.