W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Galowicach oraz koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, w dniu dzisiejszym tj. 31.05.2018r. mogą wystąpić spadki ciśnienia i przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Wilczkowa, Galowic, Szukalic, Rzeplina, Komorowic i Karwian.