W związku z pojawiającymi się przypadkami niewłaściwego korzystania z urządzeń kanalizacji sanitarnej uprzejmie przypominamy, że sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być używana jako śmietnik.

Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu na śmieci jest dalece niestosowne. Znajdujemy w ściekach różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, materiały budowlane, gruz itp. 

Prosimy bardzo, aby wykazać się większą odpowiedzialnością przy korzystaniu z kanalizacji, bo sami sobie fundujemy podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci zgodnie z informacją producenta znajdującą się na opakowaniu.

 Konieczność wydania większych środków finansowych na system kanalizacyjny powoduje nie tylko wzrost cen usług, ale również wstrzymuje zaplanowany rozwój tej sieci, jak i innych ważnych elementów infrastruktury Zakładu, bo w budżecie brakuje na nie pieniędzy, które wydaliśmy niepotrzebnie na usuwanie awarii pomp i zapchanych rurociągów. Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

W związku z powyższym apelujemy do świadomości mieszkańców o to, by nie traktowali kanalizacji sanitarnej jako składowiska odpadów.