Rozpoczęto prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb.

Sieć tranzytowa spinać będzie istniejący wodociąg  de 160 PCV w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie.

Wykonywana sieć wodociągowa, tranzytowa ma za zadanie spięcia istniejących sieci w celu poprawienia pracy układu sieci i dostawy wody wodociągowej dla miejscowości zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Bratowicach, a w szczególności dla miejscowości Turów i  Mędłów.