Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch sztuk szaf sterowniczych przepompowni nieczystości ciekłych wraz z monitoringiem rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego:

Zapytanie ofertowe szafa sterownicza przepompowni ścieków

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY