GZGK zleci położenie płytek na podłodze w hali stacji uzdatniania wody w Węgrach.

Powierzchnia ok 110m2.

Oferty należy przesyłać na adres email: sekretariat@wodociagizorawina.pl lub telefonicznie 71 31 64 1116 w. 21.