W związku z wystąpieniem awarii na SUW Żórawina oraz koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2018r. mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia dla mieszkańców Żórawiny, Wilczkowa, Galowic, Szukalic, Rzeplina, Komorowic i Karwian.