Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Kierownik ds. eksploatacji

Miejsce pracy: Żórawina (pow. wrocławski)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych oraz organizacyjnych,
 • Zapewnienie utrzymania określonej wydajności pracy,
 • Zarządzanie zamówieniami magazynowymi,
 • Zapewnienie ciągłości produkcji wody od procesu ujęcia, uzdatniania przez dystrybucję wody oraz prawidłową eksploatację sieci wodociągowej.
 • Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego, nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków oraz prawidłową eksploatację przepompowni i sieci wodociągowych.
 • Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu.
 • Ocena jakości pracy, nadzór, również w terenie.
 • Zapewnienie ciągłości procesu (materiały, transport, usługi zewnętrzne i wewnętrzne), nadzór nad zasobami.
 • Przygotowanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonywania powierzonych im zadań, udzielanie wskazówek.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcji wody, w tym zapewnienie ciągłości pracy obiektów i urządzeń, monitorowanie pracy urządzeń, wydajności produkcji i możliwości dostarczania wody do sieci wodociągowej.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesów oczyszczania ścieków, w tym zapewnienie ciągłości pracy obiektów i urządzeń, monitorowanie pracy urządzeń, wydajności oczyszczania i możliwości odbioru ścieków z sieci kanalizacyjnej..
 • Organizowanie, nadzór, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacją, remontami, usuwaniem awarii sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Zbieranie i analizowanie danych dotyczących pracy sieci, strat wody, przygotowywanie raportów.
 • Zapewnienie dokumentacji technicznej (recenzowanie odbieranych i uaktualnianie posiadanych instrukcji, schematów, map).

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie techniczne i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie wyższe techniczne (w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej).
 • Dyspozycyjność (usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych).
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu.
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i środowiska Windows.
 • Prawo jazdy kat. B.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • Doświadczenie, na podobnym stanowisku i zbliżonym zakresie obowiązków (praca w przedsiębiorstwach wodociągowych, instytucjach publicznych lub w firmach branżowych).
 • Kursy, szkolenia branżowe, uprawnienia SEP – eksploatacja.

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Pakiet szkoleń i możliwość rozwoju zawodowego.

Prosimy przesyłać dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, klauzula RODO) w terminie do 20 marca 2020 roku na dane teleadresowe Zakładu.