Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986).

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i dostawę armatury wodnej i kanalizacyjnej. Szczegółowy opis materiałów znajduje się w załączniku do SIWZ.

SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

09.05.2019

1,4,271,ZP.2019 informacja z otwarcia ofert

05.06.2019

3.4.271.ZP.2019 rozstrzygnięcie