Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach ul. Młyńska 9 w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą występowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami naszych usług z zakresu dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować że od dnia 12.03.2020 roku do odwołania:

  1. Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami posesji.

        W celu podania odczytu wodomierza uprzejmie prosimy o:

    1. telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy pod numerami telefonów:

                 tel. stacjonarny: 71 31 65 116 wewnętrzny 23 i 24, tel. kom. 668 001 060

    1. przesyłanie stanów liczników drogą mailową na adresy:

                 bok@wodociagizorawina.pl , sekretariat@wodociagizorawina.pl

    1. skorzystania za pośrednictwem strony internetowej https://wodociagizorawina.ibok.eu/ z Internetowego Biura Obsługi Klienta.
  1. Wstrzymuje się okresową wymianę wodomierzy u odbiorców usług.
  2. Prosi się odbiorców usług o załatwianie formalności związanych z dostawą wody i odbiorem nieczystości ciekłych poprzez formę elektroniczną lub telefonicznie, oraz o ograniczenie wizyt w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach do niezbędnego minimum.

Przedmiotowe działanie ma charakter wyłącznie prewencyjny – Zakład mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów w ten sposób chce ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) zostaną przywrócone dotychczasowe procedury i działania prowadzone przez Zakład.

Dyrektor Zakładu

Bartłomiej Dytwiński