Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia procesu inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żórawina, Mędłów i Rzeplin, kierujemy do Państwa informacje o sposobie podłączenia posesji do wybudowanej sieci.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej ulotki, a następnie podjęcia odpowiednich kroków, aby móc korzystać z usług odprowadzania ścieków przyłączem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

W tym celu przesyłamy w załączeniu wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie wraz z załącznikiem (odpowiednia mapa ze sporządzonym planem sytuacyjnym przebiegu przykanalika na Państwa nieruchomości) do biura Zakładu.

Ulotka informacyjna

Wniosek o wydanie warunków technicznych