Zakończono modernizację głównej przepompowni ścieków znajdującej się przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie.

Przepompownia ta tłoczy wszystkie nieczystości ciekłe bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków, które trafiają do kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Żórawina.

Powodem dla którego zaszła konieczność przeprowadzenia modernizacji przepompowni była niewystarczająca wydajność tłoczenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Żórawinie (stale rosnąca liczba mieszkańców oraz podłączeń do kanalizacji). Efektem tego zjawiska były czasowe przepełnienia zbiornika przepompowni, gromadzenie się ścieków w pobliskich studzienkach kanalizacyjnych, jak i również brak możliwości odpływu ścieków z pozostałych przepompowni na terenie miejscowości.

Modernizacja obejmowała całkowity demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika przepompowni, a następnie montaż nowego wyposażenia tj:

    1. Zestaw pomp

    2. Układ rur tłocznych

    3. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza

Zastosowanie nowych pomp o znacznie większej wydajności oraz odpowiedniego układu rur tłocznych o dużej średnicy, pozwoli na bezproblemowy i niezawodny odbiór ścieków nie tylko od dzisiejszych ale i również przyszłych mieszkańców Żórawiny, korzystających z sieci kanalizacyjnej.