Na dzień 21.10.2021 roku w Mędłowie na skrzyżowaniu ulic Dębowej i Piastów Śląskich jest zaplanowana modernizacja przepompowni ścieków.

W tym dniu mogą wystąpić utrudnienia z korzystania z kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Mędłowa (np. brzydkie zapachy).

Prosimy również o nie parkowanie samochodów w dniu modernizacji w okolicy przepompowni tak aby nie utrudniać dojazdu samochodom ciężarowym.

 

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

– poprawa warunków eksploatacyjnych, w tym zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania przepompowni,

– zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi,

– ciągła kontrola nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu.