GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE

Ogłasza nabór na stanowisko: technolog oczyszczalni ścieków.

Miejsce pracy: gmina Żórawina

Opis stanowiska

 • Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • Zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
 • Aktywny udział w procesie usuwania awarii,
 • Nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,
 • Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków.
 • Nadzór i kontrola nad wynikami badań wykonywanych w laboratorium,

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewnej,
 • Doświadczenie w kierowaniu pracą oczyszczalni ścieków,
 • Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń,
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków,
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,
 • Elastyczność działania w zmieniających się warunkach,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy i wsparcie ze strony pozostałych współpracowników,
 • Duże możliwości rozwoju.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres:
ksiegowosc@wodociagizorawina.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GZGK w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja -technolog oczyszczalni ścieków”.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Oferty z dopiskiem „technolog oczyszczalni ścieków” należy składać w sekretariacie GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE, przesyłać na podany adres lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 23.11.2018r.