Szanowni Państwo!

Od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do marnotrawstwa wody. Kolejną częstą przyczyną kradzieży jest pobór wody z hydrantów na cele budowlane.

W większości są to świadome i celowe działania!

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) Zakład musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz wymiany uszkodzonych hydrantów.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer  tel. 668 001 050 (czynny całą dobę) lub 71 31 65 116, 668 001 060 (czynne w godzinach pracy Zakładu).

NIELEGALNY POBÓR WODY Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ! WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”