Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.09.2021 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja nr WR.RZT.70.335.2021 zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 05.10.2021 r.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pobierz dokument

Dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 04.10.2021 r .