Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie systematycznie powiększa swoją bazę sprzętową. W ostatnim czasie Zakład zakupił zamiatarkę uliczną, która pracuje już na ciągach komunikacyjnych w naszej gminie.