Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie serdecznie zaprasza swoich Odbiorców do skorzystania z nowej usługi, oferowanej przez GZGK w Żórawinie, jaką jest awizacja wywozu nieczystości płynnych za pośrednictwem IBOK’a (Internetowego Biura Obsługi Klienta). Kontrahenci korzystający z systemu oszczędzają zarówno czas, jak i pieniądze. Ponadto konto IBOK umożliwia całodobowy dostęp do dokonanych awizacji; wystawionych faktur oraz pobierania ich w formie elektronicznej; przeglądanie historii dokonanych odczytów wodomierzy; wyświetlenie analizy zużycia wody dla danego punktu odbiorczego. Warunkiem koniecznym do korzystania z IBOK’a jest posiadanie wiążącej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków lub umowy na odbiór nieczystości płynnych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta pod nr 71 31 65 116 wewnętrzny 23 lub 24.