Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz. 328 z późn. zm.) od 2018 r. nowe taryfy opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdza organ regulacyjny- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w miejsce dotychczasowej  Rady Gminy Żórawina.

W dniu 13.06.2018 roku została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzona decyzją nr WR.RET.070.84.2018.MK z dnia 24.05.2018 roku, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 21.06.2018 r.

Wprowadzenie nowej taryfy, nie powoduje konieczności zawierania nowej umowy bądź zmiany dotychczasowej.

W załączeniu decyzja wraz z taryfą.

Decyzja WR.RET.070.84.2018.MK

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta, Węgry ul. Młyńska 9, czynne od pon – czw od 07:15 do 15:30; pt od 07:15 do 15:30 tel. 71 31 65 116; e-mail: bok@wodociagizorawina.pl; www.wodociagizorawina.pl.