Ocena obszarowej jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Żórawina w 2019 r.

ocena_obszarowa_jakosci_wody_do_spozycia

Źródło:

http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/ocena-obszarowej-jakosci-wody-do-spozycia-oraz-szacowanie-ryzyka-zdrowotnego-dla-gminy