Zwracamy się do mieszkańców Żórawiny ul. Niepodległości, Jagiełły, Kwiatowa, Chrobrego, Janeckiej, Urzędnicza, Zaułek  z prośbą o podanie odczytu wodomierzy

sms: 506 180 785

email: ibok@wodociągizorawina.pl

            bok@wodociagizorawina.pl