Zwracamy się do mieszkańców miejscowości: Karwiany oraz Komorowice z prośbą o podanie odczytu wodomierzy

sms: 506 180 785

email: ibok@wodociagizorawina.pl

            bok@wodociagizorawina.pl