Na podstawie uchwały Nr XXXI/180/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żórawina, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina, zatwierdzonych uchwałą Nr XIX/96/16 Rady Gminy Żórawina z dnia 1 marca 2016 roku w  sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żórawina na okres

od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Załącznik:

Uchwała w sprawie przedłuzenia taryf na wodę i scieki