• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Podłącz sięKrok 5

W celu uzyskania protokołu odbioru technicznego końcowego Inwestor jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentacji odbiorowej, składającej się z następujących elementów:

  • mapa geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza (oryginał)

  • protokół próby szczelności (ciśnienia) tylko dla przyłącza wodociągowego

  • protokół płukania przyłącza (tylko dla przyłącza wodociągowego)

  • raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(tylko dla przyłącza wodociągowego – powyżej 30mb)

  • atesty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte podczas budowy materiały z pieczątką wykonawcy potwierdzającą ich użycie na terenie inwestycji

Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza z dostarczonym kompletem ww. dokumentów, protokół jest wydawany przez Zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Copy link
Powered by Social Snap