GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „Zakup i dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika”.

SIWZ

Treść ogłoszenia

16.08.2017 – Informacja z otwarcia ofert

25.08.2017:

Rozstrzgnięcie