• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaZamówienia Publiczne

DOSTAWA PIASKU I KRUSZYWA DROGOWEGO DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych …

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY MINIKOPARKI

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na: “Wynajem długoterminowy minikoparki z dodatkowym osprzętem wraz z usługą obsługi serwisowej oraz opcją wykupu” SIWZ Odpowiedź na zapytanie 1 Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie przetargu

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika w latach 2020 – 2021. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ 1.271.ZP.2020 Informacja z otwarcia …

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika w latach 2020 – 2021. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 06.10.2020 Unieważnienie przetargu dostawa …

Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca …

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap