• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaZapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Żórawinie: ETAP 1 – rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni i punktu zlewczego ścieków dowożonych.”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla ww. zadania. Zapytanie ofertowe oczyszczalnia ścieków Etap 1 Opis projektu – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – Załącznik nr …

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODCINKA SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ ETAP 2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej. Zapytanie ofertowe kanalizacja-projekt Wojkowice etap 2 Wybór oferty: Wybór oferty projekt kanalizacja …

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej: Zapytanie ofertowe woda_ projekt Wojkowice Wybór oferty: Wybór oferty projekt sieć wodociągowa Wojkowice …

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej – Etap 1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej – etap 1. Zapytanie ofertowe kanalizacja_ projekt Wojkowice-Żórawina-etap 1 Wybór oferty: Wybór …

Zapytanie ofertowe na: „Wykonania modernizacji przepompowni ścieków PS 2 Mędłów – ul. Dębowa”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie  ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na: „Wykonania modernizacji przepompowni ścieków PS 2 Mędłów – ul. Dębowa -dz. 44/6 obręb Mędłów, Gmina Żórawina”: Zapytanie ofertowe Zalacznik-nr-1-formularz-oferty Mędłów Dębowa Zalacznik-nr-2-klauzula-rodo Mędłów Dębowa

Copy link
Powered by Social Snap