• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaZapytania ofertowe

Zpytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie polielektrolitu do odwadniania osadu”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na: „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie polielektrolitu do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Żórawinie w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy” Polielektrolit – zapytanie ofertowe …

ZAPYTANIE OFERTOWE – Przegląd i badanie wydajności hydrantów

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przegląd i badanie wydajności hydrantów na terenie Gminy Żórawina: ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa koagulantu glinowego PAX 18

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na: „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 do przeciwdziałania puchnięcia osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”. …

Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie miejscowości Jaksonów

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej PEHD Ø160mm, o długości L= ok. 2200m od istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z wymianą istniejących odcinków sieci wodociągowych przy …

ZAPYTANIE OFERTOWE – Na wprowadzenie i zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)

Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty na wprowadzenie i zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Zapytanie ofertowe PPK Formularz ofertowy Wybór oferty PPK

Copy link
Powered by Social Snap