Jak wynika z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. (Źródło: MPWiK Kraków)

Woda dostarczana przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie czerpana jest z zasobów wód podziemnych. Teren wokół studni jest ściśle chroniony. Obszary Stacji Uzdatniania Wody są zamknięte i również zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Technologia stacji uzdatniania wody oparta jest na jednostopniowej filtracji za pomocą złóż filtracyjnych, a stosowane środki do dezynfekcji wody używane są w ilości niezbędnej dla zapewnia bezpieczeństwa przesyłu wody do odbiorcy. .

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie. zapewnia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana mieszkańcom Gminy spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.