• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Zaopatrzenie w wodę gminy Żórawina w roku jest na poziomie bardzo dobrym. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na wynosi ok. 10 000. Oznacza to, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie umożliwia dostarczenie wody do 100,00% mieszkańców gminy. Z wodociągów naszego Zakładu korzysta ok. 4000 indywidualnych gospodarstw domowych
i 120 instytucji, zakładów pracy i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Żórawina. Na terenie Gminy Żórawina wodę rozprowadzamy systemem sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 180 km. Obecnie zakład zaopatruje w wodę wszystkie miejscowości w naszej gminie.

Oczyszczalnie ścieków. Zakład zarządza 3 oczyszczalniami ścieków. Główna oczyszczalnia znajduje się w Żórawinie, a dwie mniejsze w miejscowości Mędłów.

Oczyszczalnia Żórawina.

Beczki asenizacyjne. Tabor asenizacyjny obejmuje obecnie trzy pojazdy. Ścieki odbierane są od mieszkańców i dostarczane do stacji zlewnej na oczyszczalni w Żórawinie.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap