• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wszystko o wodziePijmy wodę z kranu w Gminie Żórawina!

JAKOŚĆ WODY UZDATNIONEJ NA STACJACH UZDATNIANIA WODY W GMINIE ŻÓRAWINA

Wody butelkowane kupujemy między innymi z powodu obecności związków mineralnych, sądząc również, iż są zdrowsze od wody wodociągowej i lepiej służą naszemu zdrowiu. Tymczasem okazuje się, że równie dobra jest woda z kranu, która zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie badana przez akredytowane laboratorium badawcze w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Jest również kontrolowana i oceniana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pod kątem przydatności do spożycia.
Wyniki uzyskiwanych badań podawane są do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową GZGK w Żórawinie. Jednocześnie należy podkreślić, iż polskie prawodawstwo w zakresie jakości wody jest takie samo jak prawodawstwo unijne. Woda uzdatniona podawana do wiejskich sieci wodociągowych w gminie Żórawina jest zgodna z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (wraz z późn. zmianami). W poniższym porównaniu przedstawiamy zawartość składników mineralnych obecnych w wodzie pochodzącej z gminnych wodociągów sieciowych będących pod zarządem GZGK w Żórawinie oraz dla porównania w wodach źródlanych: Żywiec Zdrój, Kropla Beskidu, Ustronianka, Nałęczowianka i Aquarel.
Suma porównywanych składników mineralnych wynosi:
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Bratowice 665,57 mg/l
w wodzie Aquarel 643,19 mg/l1
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Stary Śleszów 631,01 mg/l
w wodzie Nałęczowianka 610,30 mg/l1
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Węgry 581,48 mg/l
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Żórawina 562,67 mg/l
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Żerniki Wielkie 596,26 mg/l
w wodzie z wodociągu sieciowego SUW Jaksonów 559,38mg/l
w wodzie Ustronianka 477,62 mg/l1
w wodzie Kropla Beskidu 305,8 mg/l1
w wodzie Żywiec Zdrój 188,09 mg/l1

1 PRO-TEST: Nr 12 (116) grudzień 2011 , Test wód, [on-line] dostępny na: http://www.pro-test.pl/tests_article/167328,0/Test+wód+mineralnych+i+źródlanych+Wybór+wody.html [pobrano: 14.01.2015]

Z porównania (tabela nr 1) wynika, iż zawartości składników mineralnych w naszej wodzie wodociągowej podobnie jak we wskazanych powyżej popularnych wodach mineralnych sprzedawanych w sklepach, jest porównywalna. Woda z wodociągów zawiera znaczną ilość: wapnia, magnezu, wodorowęglanów i fluorków, minerałów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka.
Nie bez znaczenia jest przy tym cena wody. Litr wody wodociągowej w Gminie Żórawinie dla gospodarstwa domowego kosztuje 0,0040 zł, litr wody Nałęczowianka 0,90 zł, litr wody Żywiec Zdrój 1,20 zł, co stanowi równowartość ponad 300 litrów wody wodociągowej.
Jednakże zgodnie z obowiązującym prawem, wodociągi odpowiadają jedynie za jakość wody do głównego zaworu w budynku (zawór za wodomierzem głównym), natomiast za jakość instalacji wewnętrznej odpowiada jej właściciel lub administrator. Równie ważne jest więc, aby instalacje wewnętrzne były systematycznie modernizowane i płukane, by jakość wody nie pogarszała się.
Należy również wspomnieć, że po dłuższym czasie nieużytkowania kranu (np. po nocy), powinno się pierwszy strumień wody zużyć np. do kąpieli, a dopiero następny do picia. W przypadku dłuższych nieobecności w domu, w celu umożliwienia swobodnego przepływu wody zalegającej w rurach w instalacji wewnętrznych należy odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty.
Nie należy pić ciepłej wody z kranu, ponieważ nie jest ona monitorowana w zakresie wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap