• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Stacje uzdatniania wodySUW Żórawina

zaopatruje w wodę miejscowości: Żórawina, Galowice, Rzeplin, Szukalice, Wilczków, Komorowice, Karwiany. Woda ujmowana jest za pomocą dwóch studni głebinowych o głębokości 81m i 87m. Uzdatniona woda trafia do dwóch zbiorników o całkowitej objetości 360m3. Woda podawana jest do odbiorców za pomocą dwóch zestawów sieciowych. Pierwszy zestaw tłoczy wodę pod ciśnieniem ~ 0,32 Mpa do Żórawiny, drugi zestaw na pozostałe miejscowości ~ 0,37 Mpa. Średnia dobowa produkcja wody wynosi 700m3/d.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap