• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Skąd mam wodę?

W gminnym systemie zaopatrzenia w wodę funkcjonuje sześć zakładów uzdatniania wody

Gmina podzielona jest na kilka stref zasilania w wodę.

Poniższa mapa prezentuje sposób zasilania w wodę  poszczególnych miejscowości.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap