Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej:

Zapytanie ofertowe woda_ projekt Wojkowice

Wybór oferty:

Wybór oferty projekt sieć wodociągowa Wojkowice 600mb