Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że od 16 kwietnia 2018 r. przystąpi do wymiany wyeksploatowanej  sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy działki drogowej) na ul. Osiedleńczej w Żórawinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości ok. 750 m. Wszelkie wykopy pod tzw. przewierty sterowane, montaż węzłów z zasuwami, montaż nawiertek pod przyłącza oraz przyłączy nastąpi wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32, 40 i 63 mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią przerwy w dostawie wody. Prace związane z wymianą sieci wodociągowej potrwają do końca maja 2018 r. Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.