Wychodząc naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu oraz przepisom w tym zakresie, prowadzimy wynajem toalet przenośnych:

WYNAJEM I SERWIS TOALET SANITARNYCH