Zakończono prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej de 160 PEHD Mnichowice – Turów o łącznej długości 2216,23 mb.

Sieć tranzytowa spina istniejący wodociąg  de 160 PEHD w ul. Kasztanowej w Mnichowicach z wodociągiem de 160 PCV w ul. Wrocławskiej w Turowie.

Wykonana sieć wodociągowa, tranzytowa spina istniejące sieci i poprawienia pracę sieci wodociągowych poprzez zwiększenie ilości dostarczanej wody pod większym ciśnieniem dla miejscowości zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Bratowicach, a w szczególności dla miejscowości Turów, Mędłów i Suchy Dwór.