Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższymi specyfikacjami do dnia 2 grudnia 2016r do godz. 10.

 

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji przyłączeniowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie –  PLIK

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego w branży konstrukcyjnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie –  PLIK

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego w branży elektrycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie –  PLIK

05-12-2016

Protokół z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy.