Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania elektronicznych ofert na
dostawę piasku kopanego na podsypkę.

Zapytanie ofertowe – piaski