Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie serwisu i napraw pojazdów ciężarowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wykaz pojazdów

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy