Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie  ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na: „Wykonania modernizacji przepompowni ścieków PS 2 Mędłów – ul. Dębowa -dz. 44/6 obręb Mędłów, Gmina Żórawina”:

Zapytanie ofertowe

Zalacznik-nr-1-formularz-oferty Mędłów Dębowa

Zalacznik-nr-2-klauzula-rodo Mędłów Dębowa