Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przegląd i badanie wydajności hydrantów na terenie Gminy Żórawina:

ZAPYTANIE OFERTOWE