Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zapytanie ofertowe kanalizacja-projekt Wojkowice etap 2