Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla ww. zadania.

Zapytanie ofertowe oczyszczalnia ścieków Etap 1

Opis projektu – Załącznik nr 1

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

Klauzula RODO – Załącznik nr 3

Projekt umowy – Załącznik nr 4